MATO

Membé Ala Deng Tóli é Tjai Okasi

Doelstelling    

De organisatie stelt zich ten doel: het bevorderen van de ontwikkeling van Suriname door het verlenen van faciliteiten aan de daarvoor in aanmerking komende personen, stichtingen en organisaties. Het aanbieden van diensten en ondersteuning van projecten en programma’s in de ruimste zin des woord. Het verrichten van alle andere handelingen die verband houden met de doelstelling van de organisatie. 

Missie

De organisatie M.A.T.O. heeft als missie: Een positieve mindset ontwikkelen en behouden bij voornamelijk jongeren. Er wordt gewerkt aan het onderzoeken en terugvinden van je eigen ik. Deze wordt mede mogelijk gemaakt door: het schrijven van projecten, het verzorgen van trainingen, het bieden van opleidingen/cursussen, bijscholing en arbeid, (uitvoeren van atractieve en eudicatieve activiteiten,) onderzoek en mogelijke verwijzingen voor hulp.

Organisatie M.A.T.O. (Membé Ala Deng Tóli é Tjai Okasi)

Wij verlenen sociaal maatschappelijke hulp aan jongeren die behoeftig zijn en andere doelgroepen in de ruimste zin. Dit houdt in dat onze hulp uit gaat naar bejaarden, jongeren/studenten die in zekere zin financieel niet sterk zijn. ( Dus de zwakkere onder de zwakkeren)

Wij voelen ons gedreven om vanuit onze sociaal maatschappelijke kader de samenleving te dienen in de vorm van actie en reactie die leiden tot duurzame oplossingen en zelfredzaamheid op macro gebied.(Opgaan naar een positieve next level)

Visie

Het nemen van initiatieven en het ontwikkelen van talenten onder de jongeren binnen de Surinaamse samenleving. (Op nationaal zowel internationaal gebied)

Click hieronder om de lesmaterialen per klas te zien.

Mato neti te Bro Djari

Mato neti of vertel avond is een avond waar de verhalen van vroeger worden overgedragen.